Ondanks de bestede zorg voor de samenstelling van deze website, kan noch de webmaster, noch Fresh World BV of de Hostprovider aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade of nadeel die zou kunnen ontstaan uit enige fout (in de ruimste zin van het woord) die op deze website zou kunnen voorkomen! U kunt aan de gegeven informatie geen rechten ontlenen.

Copyright © 2003 - 2006, Fresh World BV. De informatie op fresh-world.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van fresh-world.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fresh World BV is nadrukkelijk verboden!

Mocht u op deze website een fout aantreffen, zoals bijvoorbeeld een link die niet werkt, laat het ons dan even weten. Stuur een e-mailbericht naar de webmaster. Bij voorbaat dank.